PROMOSI KHAS

BONUS DEPOSIT HINGGA 35%

Bonus Deposit FxCitizen telah menjadi promosi eksklusif sejak 2010 dan kini, ia masih diteruskan disebabkan permintaan popular. Dengan Bonus ini,klien mampu berdagang dengan margin mampan yang lebih besar dan bonus ini boleh dituntut lambut laun selepas memenuhi keperluan. Seperti yang ditunjukkan dalam video kami, Bonus Deposit kami mampu menampung dagangan terapung anda walaupun selepas anda kehilangan seluruh modal anda TETAPI hanya kepada nilai maksima 100 USD sahaja untuk mengelakkan baki negatif besar dan hutang kepada syarikat serta semua bonus pada tahap itu akan dibatalkan.

Namun, FxCitizen berhak menolak atau membatalkan Bonus pada bila-bila mengikut terma dan syarat di bawah, maka kami mengingatkan klien supaya mereka membaca dan memahami keseluruhan terma dan syarat sebelum memutuskan bonus yang ingin dipilih atau jika tidak, memilih untuk tidak menerima sebarang bonus.

Bonus ini hanya untuk akaun Cent Micro dan Standard Mini sahaja.

JADUAL KREDIT BONUS DEPOSIT

BAKI SELEPAS DEPOSIT (USD) PERATUSAN BONUS UNTUK DEPOSIT DIBUAT JUMLAH DIPERLUKAN UNTUK DITUKARKAN KEPADA BAKI
100.00 ke 300.00 35% Bonus x 5 lot
300.01 ke 600.00 25% Bonus x 5 lot
600.01 ke 2000.00 15% Bonus x 5 lot
2000.01 dan lebih 5% Bonus x 5 lot

CARA MENDAPATKAN BONUS DEPOSIT

TERMA & SYARAT

 1. Bonus Deposit hanya untuk akaun Cent Micro dan Standard Mini sahaja dan tidak dibenarkan untuk dipindahkan.
 2. Satu deposit minimum sebanyak 100 USD diperlukan.
 3. Bonus Deposit maksimum untuk satu akaun adalah 1,000 USD
 4. Jumlah Bonus Deposit tidak harus melebihi 35% daripada Baki akaun baru semasa penambahan. Contoh: Baki baru selepas penambahan 100 USD adalah 200 USD dan Bonus sedia ada adalah 50 USD, maka 35% daripada Baki 200 USD adalah 70, maka hanya Bonus 20 USD akan ditawarkan dan bukannya 35 USD memandangkan ia telah mencapai ‘Had Bonus Maksimum 35%’
 5. Bonus Deposit boleh dikeluarkan selepas jumlah yang diperlukan daripada transaksi Forex telah selesai daripada tarikh Bonus diberi dan sebelum ia dibatalkan. Klien perlu menghantar emel kepada [email protected] untuk menuntut Bonus daripada Kredit kepada Baki.
 6. Bonus Deposit akan ditolak secara berkadar atau dibatalkan jika Deposit awal telah dikeluarkan. Keuntungan boleh dikeluarkan tanpa batasan.
  Tahap Ekuiti Pengeluaran Minimum = Jumlah Bonus Deposit + Deposit Awal Dibuat (Untuk pengeluaran)
  Contoh: Jika anda mendeposit 1,000 USD dan menerima Bonus Deposit sebanyak 150 USD, anda mesti mengekalkan tahap ekuiti 1,150 USD apabila pengeluaran anda sedang diproses.
 7. Bonus Deposit boleh digunakan untuk mengekalkan kedudukan terapung walaupun selepas kehilangan keseluruhan modal sehingga 100 USD maksima sahaja dan lebih daripada tahap itu, Bonus akan dibatalkan secara automatik. Namun, FxCitizen mempunyai budi bicara mutlak untuk membatalkan Bonus serta-merta dan mengatasi syarat di atas apabila kehilagan modal sepenuhnya menurut keputusan pengurusan.
  Contoh: Baki akaun sebanyak 2,000 USD dengan Bonus 300 USD kini mengalami keadaan terapung -2,050 USD. Walaupun dalam keadaan ini, modal telah hilang sepenuhnya tetapi Bonus membantu mengekalkannya sehingga ia melebihi tahap -2,100 USD, maka, Bonus akan dibatalkan secara automatik dan kesemua dagangan akan dipaksa untuk ditutup.
  Nota: Kebaikan Bonus ini tidak tertakluk kepada akaun akaun yang berikut:
  a) Jumlah aktif posisi 5 lots ke atas
  b) Margin level sudah kurang daripada 30%
 8. Bonus Deposit akan dibatalkan jika Baki akaun di bawah sifar atau dalam baki negatif
 9. FxCitizen berhak menolak atau membatalkan Bonus Deposit pada bila-bila dalam keadaan mendedahkan atau disyaki terlibat dalam penggunaan tidak berhemah atau penyalahgunaan sistem bonus seperti aktiviti scalping dengan berita secara besar-besaran; jika deposit dibuat sejurus selepas pengeluaran; jika kedudukan terbalik dibuka dalam akaun yang berlainan atau syarikat berbeza tidak dibenarkan sama sekali dan keuntungan and jumlah reset akan dibatalkan dan balance akan ditambahkan dari akaun lain yang terlibat. Tiada bukti akan diberikan.
 10. Dengan menerima Bonus Deposit, Klien dianggap telah membaca dan bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan seperti yang telah ditanda dan ditandatangani semasa proses pendaftaran atau jika tidak, sila emel kami untuk membatalkan Bonus tersebut. FxCitizen tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang disebabkan oleh pembatalan Bonus kredit Bonus lambat atau tiada Bonus yang ditawarkan.