PROFIL SYARIKAT

BERITA SYARIKAT

Important: Local Deposit Rate Adjustment for Malaysia Region (BM)

23 Januari 2017, Isnin

Para Pelanggan

Dimaklumkan bahawa bermula dari 1hb Februari 2017 nanti, kadar Depositbagi negara Malaysia akan dinaikkan kepada RM4.4 /USD

Bagi kadar Pengeluaran, terdapat 3 senario yang ditetapkan:

[1]Akaun yang tiada baki, dan deposit dengan kadar baru akan sentiasa dibayar dengan kadar RM4.2 /USD

[2]Akaun yang mempunyai baki tetapi tidak pernah deposit dengan kadar baru akan dibayar dengan kadar lama RM3.8 /USD atau RM3.3 / USD mengikuti kadar deposit yang dibua Baca sepenuhnya...