PROFIL SYARIKAT

PERJANJIAN KLIEN

Perjanjian ini telah menetapkan terma yang akan diikuti “Syarikat” dalam menyediakan perkhidmatan kepada “Klien” yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan segala bentuk mata wang dan jenis kontrak pertukaran asing serta mana-mana instrumen yang hampir sama (dirujuk secara kolektif sebagai “Kontrak Forex”) yang mungkin dibeli atau dijual dengan atau melalui “Syarikat” untuk akaun Klien.

Terma yang ditakrifkan seperti di bawah akan digunakan dalam perjanjian ini dan ia hanya akan mengambil makna definisi dari bahagian ini.

 • Sejarah Akaun Senarai transaksi lepas yang telah selesai dan operasi bukan perdagangan akaun langsung.
 • Permintaan Harga suatu pasangan mata wang yang ditawarkan untuk jualan; harga yang telah ditetapkan yang mana pelabur boleh membeli pasangan mata wang. Ia juga dikenali sebagai “penawaran”, “harga permintaan” dan “nikai permintaan”.
 • Baki Jumlah kewangan transaksi yang telah selesai dan operasi bukan perdagangan dalam akaun akaun dagangan.
 • Mata Wang Asas Dalam terma perdagangan pertukaran asing, mata wang dinyatakan dalam terma pasangan mata wang. Mata wang pertama dalam pasangan adalah mata wang asas. Mata wang asas adalah mata wang yang mana kadar pertukaran biasanya dinyatakan dalam sesebuah negara. Contoh: EUR/USD, EURO adalah mata wang asas.
 • Promosi Harga yang boleh ditempatkan oleh pelabur untuk menempatkan pesanan untuk membeli suatu pasangan mata wang, harga yang telah ditetapkan yang boeh diguna oleh pelabur untuk menjual satu pasangan mata wang. Ia juga dikenali sebagai “harga tawaran” dan “nilai tawaran”.
 • Bonus Jumlah bonus yang klien akan terima mengikut batasan program bonus, promosi dan pertandingan yang dijalankan oleh Syarikat.
 • Klien Pihak sah atau fizikal yang telah berunding Perjanjian dengan Dealer untuk memenuhi operasi dagangan dari segi perdagangan margin dan juga menyelesaikan kontrak sewaan terminal klien dengan ‘Syarikat’.
 • Fail Log Klien Fail yang dicipta oleh terminal klien yang merekodkan segala permintaan dan pesanan yang dihantar oleh Klien kepada Dealer dengan ketepatan satu saat.
 • Kedudukan Tertutup Pendedahan dalam Mata Wang Asing tidak lagi wujud. Proses untuk menutup kedudukan adalah untuk menjual atau membeli jumlah mata wang tertentu untuk mengimbangi jumlah yang sama bagi kedudukan terbuka. Keadaan ini akan mengimbangi kedudukan.
 • Transaski tertutup yang selesai Terdiri daripada dua operasi dagangan yang bertentangan dengan kuantiti sama (kedudukan terbuka dan tertutup): pembelian diikuti dengan penjualan atau penjualan diikuti dengan pembelian.
 • Spesifikasi Kontrak Terma utama perdagangan (seperti sebaran, saiz lot, kuantiti minimum operasi dagangan, perubahan dalam pergerakan isi padu operasi dagangan, margin asal, kunci dll) bagi setiap instrumen.
 • Pasangan Mata Wang Dua mata wang yang membentuk kadar pertukaran asing. Sebagai contoh, GBP/USD.
 • Dealer Individu atau firma yang bertindak sebagai prinsipal atau rakan dalam suatu transaksi. Prinsipal mengambil satu pihak bagi suatu kedudukan dan berharap untuk memperoleh sebaran (keuntungan) dengan menutup kedudukan dalam dagangan berikutnya dengan pihak lain. Sebalikya, broker adalah individu atau firma yang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pembeli dan penjual untuk suatu yuran atau komisen.
  • Syarikat yang telah menandatangani perjanjian dengan Klien menetapkan asas perundangan ke atas syarat komisen dagangan margin.
  • Staf Syarikat berurusan dengan pemprosesan pertanyaan dan pesanan Klien, memenuhi pesanan, henti keluar dan panggilan margin.
 • Situasi yang Dipertikaikan
  • Situasi yang memperlihat Klien menganggap Dealer telah melanggar satu atau lebih syarat Perjanjian ini akibat daripada aktiviti atau ketidakaktifannya;
  • Situasi yang memperlihat Dealer menganggap Klien telah melanggar satu atau lebih syarat Perjanjian ini akibat daripada aktiviti atau ketidakaktifannya.
 • Ekuiti Baki akaun semasa yang dihitung menggunakan formula: Baki + Keuntungan Terapung – Kerugian Terapung.
 • Pasaran Pantas Keadaan pasaran yang dicirikan dengan perubahan kadar mata wang secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang pendek dan seringkali diikuti oleh jurang harga. Biasanya berlaku sebelum, dan/ atau selepas satu atau beberapa acara berikut:
  • Penerbitan indikator ekonomi G8 (lapan negara perindustrian terkemuka iaitu Amerika Syarikat, Jerman, Perancis, UK, Kanada, Itali, Rusia) memiliki darjah pengaruh yang tinggi ke atas pasaran kewangan;
  • Keputusan pusat bank dan jawatankuasanya tentang kadar faedah;
  • Sidang akhbar dan kemunculan pemimpin pusat bank, menteri kewangan, ahli G8 dan pemimpin negara;
  • Campur tangan dalam mata wang oleh organisasi negara;
  • Tindakan pengganas pada skala nasional;
  • Bencana alam yang mengakibatkan situasi kecemasan dalam kalangan kawasan yang terjejas;
  • Pemulaan peperangan atau tindakan ketenteraan;
  • Acara utama kuasa politik seperti peletakan jawatan atau pelantikan pemimpin (termasuk keputusan pilihan raya);
  • Keadaan lain yang mempengaruhi alat kadar dinamik.
 • Keuntungan/ kerugian terapung Keuntungan/ kerugian kedudukan terbuka yang tidak direkod bagi terma kadar semasa.
 • Keadaan yang Berada di Luar Kawalan Kejadian yang tidak dijangka atau tidak boleh dihalang seperti:
  • Bencana alam;
  • Peperangan;
  • Tindakan pengganas;
  • Tindakan kerajaan dan tindakan kuasa eksekutif dan legislatif kerajaan
  • Serangan penggodam dan tindakan yang menyalahi undang-undang terhadap pelayan.
 • Margin Percuma Sumber wang akaun dagangan yang boleh diguna untuk membuka kedudukan baru. Dihitung dengan menggunakan formula: Ekuiti – Margin.
 • Margin yang Dilindung Nilai Jaminan yang diminta oleh dealer untuk membuka dan mengekalkan kedudukan yang terkunci. Spesifikasi tol ditunjukkan bagi setiap instrumen.
 • Margin Asal Deposit yang pelanggan harus lakukan sebelum diperuntukkan had dagangan.
 • Leveraj Nisbah jumlah yang digunakan dalam transaksi dengan deposit sekuriti yang diperlukan: 1:100, 1:200. Leveraj 1:200 bermakna untuk membuka suatu transaksi, ia adalah perlu untuk memiliki 200 kali kurang daripada jumlah transaksi berbanding akaun dagangan Dealer.
 • Kedudukan Panjang Dalam pertukaran asing, apabila pasangan mata wang dibeli, kedudukan tersebut digelar panjang.
 • Lot Unit ukuran suatu urus niaga; nilai urus niaga seringkali sepadan dengan nombor bulat lot.
 • Saiz Lot Bilangan aset, produk, mata wang asing yang ditafsirkan dalam spesifikasi kontrak bagi setiap satu lot.
 • Margin Jumlah wang yang diperlukan untuk mengekalkan suatu kedudukan.
 • Tahap Margin Dinyatakan dalam peratusan ekuiti yang berkaitan dengan “Margin diperlukan”. Dihitung dengan menggunakan formula: (Ekuiti/ Margin)* 100%.
 • Panggilan Margin Panggilan untuk dana tambahan dalam akaun margin kerana nilai ekuiti dalam akaun mungkin telah jatuh di bawah jumlah minimum yang diperlukan.
 • Dagangan Margin Operasi dagangan yang diproses menggunakan leveraj; apabila Klien berpeluang menutup suatu transaksi yang melebihi kewangannya.
 • Pembukaan Pasaran Pembukaan semula pasaran selepas hujung minggu, cuti atau selepas waktu rehat pasaran semasa sesi dagangan.
 • Jurang Harga Pembukaan Pasaran Disebabkan oleh situasi berikut:
  • Pembukaan sebut harga Promosi oleh pasaran yang lebih besar daripada penutupan sebut harga Permintaan oleh pasaran;
  • Pembukaan sebut harga Permintaan oleh pasaran yang lebih kecil daripada penutupan sebut harga Promosi oleh pasaran.
 • Margin Diperlukan Permintaan pembiayaian Dealer untuk memastikan pengekalan pembukaan kedudukan; setiap instrumen ditunjukkan dari segi kontrak.
 • Pesanan Arahan Klien kepada Dealer untuk membuka/ meutup kedudukan, mengedarkan, mengeluarkan atau mengubah tahap pesanan.
 • Tahap Pesanan Harga diberikan mengikut pesanan.
 • Membuka Kedudukan bahagian pertama bagi suatu transaksi yang lengkap. Apabila membuka kedudukan, Klien mengambil kira kewajiban berikut:
  • Untuk menutup transaksi yang bertentangan dengan kuantiti yang sama;
  • Untuk mengekalkan ekuiti agar tidak kurang daripada 30% margin diperlukan.
 • Pesanan Belum Selesai Klien meminta Dealer untuk membuka kedudukan sebaik sahaja harga mencapai tahap pesanan.
 • Pip Peningkatan perubahan paling kecil dalam harga mata wang asing, sama ada naik atau turun.
 • Jurang Harga Disebabkan oleh situasi berikut:
  • Sebut harga Promosi semasa lebih besar daripada sebut harga Permintaan sebelumnya;
  • Sebut harga Permintaan semasa adalah kurang daripada sebut harga Promosi sebelumnya.
 • Mata Wang Sebut Harga Mata wang kedua dalam pasangan mata wang yang digunakan oleh klien semasa menjual atau membeli mata wang asas.
 • Asas Sebut Harga Aliran maklumat sebut harga.
 • Tread Sebut Harga Suatu blok data berangka yang menjelaskan makna harga pada jangka waktu tertentu.
 • Menyebut Harga Proses memberikan sebut harga kepada Klien untuk menutup suatu transaksi.
 • Kadar Harga satu mata wang dari segi mata wang lain yang biasanya digunakan untuk tujuan kadar urusan:
  • Pasangan Mata Wang: kos unit mata wang asas yang dinyatakan dari segi mata wang sebut harga;
  • Kontrak untuk perbezaan: kos unit aset asas yang dinyatakan dalam wang.
 • Deposit bersih Perbezaan antara jumlah deposit dan pengeluaran Klien buat suatu tempoh tertentu.
 • Permohonan Arahan Klien yang diberikan kepada Dealer untuk mendapatkan sebut harga. Permohonan tidak semestinya untuk Klien melakukan urus niaga.
 • Fail Log Pelayan Fail yang dicipta oleh pelayan yang merekodkan segala permintaan dan pesanan yang diterima oleh Klien kepada Dealer termasuk keputusan pemprosesan dengan ketepatan satu saat.
 • Pelayan Product perisian MetaTrader Server 4xx memproses pesanan dan permohonan Klien, menghantar maklumat tentang dagangan pasaran kewangan dalam terma masa sebenar (kuantiti yang ditakrifkan oleh Syarikat), mengambil kira kewajiban bersama Klien dan Dealer dan memerhati keadaan dan halangan.
 • Kedudukan Pendek Kedudukan pelaburan yang mendapat faedah daripada penurunan dalam harga pasaran. Apabila mata wang asas dalam pasangan dijual, kedudukan dikatakan pendek.
 • Lonjakan Sebut harga yang menemui keadaan demikian:
  • Terdapat jurang harga penting;
  • Pembayaran balik harga sehingga tahap asal yang membentuk jurang harga dalam suatu jangka waktu pendek;
  • Sebelum ketidakwujudan sebut harga, dinamik harga adalah tergesa-gesa;
  • Pada saat acara makroekonomik dan/ atau berita korporat dengan jelas mempengaruhi kadar suatu instrumen;

  FxCitizen berhak mengeluarkan sebarang maklumat berkenaan sebut harga bukan pasaran daripada penanda aras sebut harga pelayan.

 • Sebaran Perbezaan poin atau pip antara harga Promosi dan permintaan bagi suatu pasaran mata wang.
 • Pengaliran Sebut Harga Apabila klien menerima sebut harga tanpa memohon untuknya. Keadaan ini bermakna klien sedang melihat pengaliran sebut harga masa sebenar dealer dan daripadanya, klien akan mampu memberi arahan untuk melaksanakan suatu operasi dagangan.
 • Henti Keluar Pesanan yang dipaksa untuk menutup suatu kedudukan yang dihasilkan oleh pelayan.
 • Swap Bayaran bagi mengalihkan suatu kedudukan terbuka selepas semalaman. Ia boleh menjadi positif atau negatif. Suatu carta definisi dengan item swap bagi setiap alat boleh didapati di laman web Syarikat.
 • Henti Ketinggalan Ia adalah pengurusan algoritma pesanan Henti Rugi seterusnya:
  • Jika keuntungan suatu kedudukan terbuka tidak melebihi tahap Henti Ketinggalan, jangan mengambil sebarang tindakan;
  • Sebaik sahaja keuntungan kedudukan terbuka melebihi tahap Henti Ketinggalan, hantar pesanan kepada pelayan untuk mengatasi pesanan Henti Rugi dengan jarak yang sama dengan jumlah Henti Ketinggalan bagi harga semasa;
  • Sebaik sahaja jarak antara pesanan Henti Rugi dan sebut harga melebihi Henti Ketinggalan, pelayan akan mengubah tahap pesanan agar jarak antara pesanan dan harga semasa adalah setara dengan Henti Ketinggalan.

  Henti Ketinggalan hanya berkesan apabila terminal klien telah dilancarkan, disambungkan dengan Internet dan berjaya diberi kuasa oleh pelayan.

 • Pasaran Nipis Keadaan pasaran apabila terdapat sebut harga yang kurang di platform dagangan berbanding biasa untuk jangka waktu yang agak lama.
 • Ticker Nombor pengenalan unik yang diberikan kepada setiap pembukaan kedudukan atau pesanan belum selesai dalam platform dagangan.
 • Jumlah Henti Ketinggalan Item Henti Ketinggalan yang ditetapkan oleh Klien.
 • Kuantiti Pemindahan Bilangan lot dan saiz lot.
 • Operasi Dagangan Apabila Klien membeli atau menjual mana-mana instrumen.
 • Platform Dagangan Set sumber perisian dan teknikal yang menyokong maklumat masa sebenar dagangan pasaran kewangan, memproses operasi dagangan, mengambil kira kewajiban bersama antara Klien dan Dealer, dan turut memerhati keadaan dan halangan. Bagi tujuan Perjanjian ini, ia terdiri daripada terminal “Pelayan” dan “Klien”.
 • Akaun Dagangan “Log” peribadi yang unik bagi kesemua operasi yang direkodkan dalam platform dagangan yang memperlihat transaksi tertutup yang lengkap, kedudukan yang dibuka, operasi bukan pasaran dan pesanan dicerminkan.

Perjanjian Semasa antara Klien dengan Syarikat telah menetapkan terma penggunaan kesemua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dibenarkan termasuk jenis perkhidmatan yang diperlukan untuk memproses transasksi dalam akaun dagangan Klien.

 • Definisi perkhidmatan Syarikat Perkhidmatan Syarikat:
  • sebarang program interaktif atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat, yang membenarkan Klien:
  • berhubung dengan Syarikat atau dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dibenarkan;
  • menerima maklumat dan sebut harga daripada Syarikat atau daripada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dibenarkan;
  • menutup transaksi di pasaran kewangan melalui Syarikat menggunakan terminal dagangan MetaTrader 4.0 (program perisian) yang meliputi pemindahan data elektronik yang dihantar oleh Klien kepada Syarikat menggunakan komputer peribadi yang disambungkan dengan modem atau peranti lain untuk mengakses rangkaian pemindahan fail yang diberikan oleh Syarikat.
 • Dengan menandatangani Perjanjian ini, Klien mengesahkan bahawa dia telah memahami peraturan komunikasi dan oleh itu, bersetuju menggunakan terminal klien atau telefon untuk memberikan arahan.
 • Perkhidmatan Syarikat meliputi pakej program maklumat “MetaTrader 4.0”, sumber analisis teknikal dan mana-mana maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga, yang ditawarkan bersama dengan perkhidmatan Syarikat.
 • Klien mengesahkan bahawa Syarikat berhak mengubah, menambah, menamakan atau tidak mengubah Perkhidmatan Syarikat yang ditawarkan dari segi Perjanjian ini tanpa sebarang notis. Klien juga mengesahkan bahawa Perjanjian ini juga digunakan untuk Perkhidmatan masa depan yang boleh diubah, ditambah atau dinamakan semula di samping Perkhidmatan yang disediakan untuk Klien pada masa ini.
 • Berkaitan dengan operasi dagangan Klien, Syarikat melaksanakan pesanan Klien tanpa membekalkan pengurusan aset atau memberikan sebarang cadangan. Syarikat akan melaksanakan permohonan atau pesanan Klien, tanpa mengira operasi dagangan, walaupun ia tidak sesuai untuk Klien.
 • Kecuali keadaan yang telah dijelaskan dalam Perjanjian ini, Syarikat tidak bertanggungjawabuntuk:
  • mengesan dan memaklumkan Klien tentang status operasi dagangannya;
  • menutup mana-mana kedudukan terbuka Klien;
 • Perkhidmatan Syarikat tidak meliputi pemberian sumber, pembekalan maklumat untuk menggalakkan Klien menutup transaksi. Dalam sesetengah keadaan, Syarikat berhak memberi maklumat, sumber dan nasihat kepada Klien dan tidak mempunyai kewajiban ke atas impak dan keuntungan/ kerugian yang diakibatkan oleh sumber dan nasihat tersebut. Syarikat berkahk membatalkan atau menutup mana-mana kedudukan Klien mengikut beberapa syarat yang diregulasi oleh Perjanjian atau Peraturan semasa. Kesemua operasi dagangan yang dilaksanakan oleh Klien akibat daripada maklumat silap atau kesilapan harus ditanggung oleh kedua-dua Klien dan Syarikat.

3.1  PEMPROSESAN PESANAN KLIEN

 • Semasa melaksanakan operasi dagangan, mekanisme sebut harga “Pelaksanaan Pemprosesan Secara Terus” akan digunakan.
 • Permohonan dan pesanan Klien akan diproses mengikut prosedur berikut:
  • Klien membuat permohonan atau pesanan yang diperiksa dari segi ketepatannya dalam terminal Klien;
  • Terminal dagangan menghantar permohonan atau pesanan kepada pelayan pembekal kecairan;
  • Pembekal Kecairan menerima permohonan klien dan memeriksa ketepatannya. Terminal dagangan harus mengeluarkan mesej “pesanan diterima oleh pelayan”;
  • Sebaik sahaja permohonan atau pesanan Klien telah diproses, pelayan akan menghanti keputusan kembali kepada terminal dagangan pada harga terbaik pada saat tersebut;
  • Jika sambungan antara terminal Klien dan pelayan adalah tetap, terminal Klien akan menerima keputusan Dealer.
 • Klien berhak membatalkan permohonan yang dihantar sebelumnya yang telah memasuki dalam barisan. Syarikat tidak boleh menjamin kejayaan pelaksanaan permohonan ini.
 • Jumlah waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan dan pesanan bergantung kepada kualiti sambungan antara terminal Klien, pelayan Syarikat dan maklum balas daripada pembekal kecairan termasuk keadaan pasaran. Dengan keadaan pasaran biasa, ia biasanya mengambil 1-5 saat untuk memproses permohonan dan pesanan. Jika keadaan pasaran berbeza dari biasa, waktu tersebut mungkin dilanjutkan antara 10-20 saat.
 • Pelayan Syarikat berhak menolak permohonan Klien dalam situasi demikian:
  • Mesej “tiada harga” diterima apabila pasaran sedang membuka. Ia berlaku apabila Klien membuat permohonan sebelum sebut harga pertama memasuki platform dagangan;
  • Klien tidak memiliki dana mencukupi untuk membuka kedudukan baru;
  • Keadaan pasaran berbeza daripada biasa;
  • Mesej “Sebut Harga Tutup” diterima apabila harga pasaran tidak bergerak selama 120 saat, mungkin disebabkan oleh kehilangan sambungan dengan pelayan pembekal kecairan.

3.2. OPERASI DAGANGAN

 • Penjualan mata wang berlaku pada harga Promosi manakala pembelian mata wang berlaku pada harga Permintaan.

3.3  SAIZ MINIMUM URUS NIAGA

 • Batasan terhadap saiz minimum urus niaga telah ditetapkan pada isi padu 0.2 lot (0.10 USD bagi satu pip) untuk Akaun Standard dengan ekuiti yang melebihi $2,000 Dolar AS. Untuk akaun dengan baki yang kurang daripada $2,000 Dolar AS atau nilai setaranya dalam mata wang lain, suatu pengenalan batasan ke atas saiz minimum urus niaga dengan is padu sebanyak 0.01 lot (0.01 USD bagi satu pip) adalah mungkin atas pertimbangan syarikat. Untuk spesifikasi lebih lanjut, sila rujuk laman web Syarikat di bawah bahagian “Jenis Akaun”.

3.4 SEBARAN DAN SWAP

 • Apabila berlaku keadaan yang tidak dijangka, Syarikat akan mengekalkan sebaran tetap seperti yang ditunjukkan dalam laman web Syarikat.
 • Apabila peralihan kedudukan semalaman telah berlaku, proses swap untuk kedudukan terbuka bermula pada 23:59:30. Dari Rabu ke Khamis semalaman, anda akan menerima tiga kali ganda swap.
 • Swap akan dilaksanakan bagi semua akaun swap kecuali akaun tanpa swap. Akaun tanpa swap hanya layak dimiliki oleh Klien Muslim.
 • Syarikat berhak mengenakan swap ke atas kedudukan bukan-Muslim yang dipegang melebihi 10 hari.

3.5 PERUBAHAN TERMA DAGANGAN

 • Syarikat berhak mengubah keperluan margin, sebaran, keadaan pelaksanaan pesanan dan terma berdagang lain yang mempunyai korelasi dengan cuti kebangsaan dan antarabangsa. Dalam keadaan ini, semua perubahan akan mempunyai kesan ke atas kedua-dua kedudukan yang telah dibuka dan sedang dibuka.

3.6 PENUTUPAN KEDUDUKAN

 • Penutupan kedudukan berlaku apabila permohonan atau pesanan telah dihantar dari terminal Klien kepada pelayan Syarikat. Maklumat permohonan atau pesanan berikut adalah wajib:
  • Nama instrumen;
  • Kuantiti pemindahan;
  • Jual atau Beli.
 • Instrumen yang tersedia untuk perdagangan transaksi “Pelaksanaan Segera” telah disenaraikan di laman web rasmi Syarikat di bawah bahagian “Instrumen Dagangan”.

3.7. SYARIKAT WAJIB MEMAKLUMKAN KLIEN TIGA HARI SEBELUM MENGUBAH SENARAI SEBUT HARGA MATA WANG

 • Untuk membuka transaksi pembelian/ penjualan, Klien mesti menghantar permohonan menggunakan terminal Klien.
 • Untuk membuka transaksi pembelian, Klien mesti klik butang “Beli” di skrin terminal Klien, iaitu pada waktu tersebut pesanan akan dihantar ke pelayan.
 • Untuk membuka transaksi penjualan, Klien mesti klik butang “Jual” di skrin terminal Klien, iaitu pada waktu tersebut pesanan akan dihantar ke pelayan.

3.8. PEMPROSESAN PESANAN KLIEN TENTANG PEMBUKAAN KEDUDUKAN

 • Jika saiz margin bebas mencukupi untuk membuka kedudukan, kedudukan akan dibuka. Tahap margin bebas dihitung secara automatik.
 • Jika saiz margin bebas tidak mencukupi untuk membuka kedudukan, kedudukan tidak akan dibuka dan mesej “Wang tidak mencukupi” akan muncul di skrin pesanan.
 • Jika sebut harga berubah pada saat permohonan atau pesanan Klien sedang diproses oleh pelayan, pelayan akan menawarkan harga Promosi/ Permintaan baru. Dalam keadaan ini, skrin “Sebut Harga Semula” dengan harga baru akan turut muncul. Jika Klien menerima harga baru yang ditawarkan, dia harus klik butang “OK” di skrin dalam tempoh 3 saat.
 • Pesanan Klien untuk membuka kedudukan dianggap telah dilaksanakan dan kedudukan telah dibuka apabila fail log pelayan berkenaan telah dikemas kini. Setiap kedudukan baru akan menerima nombor ticker yang berurutan.

3.9 PENUTUPAN KEDUDUKAN

 • Apabila menutup kedudukan menggunakan terminal Klien, Klien mesti memberikan maklumat berikut:
  • Kedudukan ticker yang ditutup
  • Kuantiti pemindahan
 • Untuk menghantar pesanan untuk menutup kedudukan, Klien harus klik “Tutup Kedudukan” di pesanan terminal dagangan.

3.10 PEMPROSESAN PESANAN KLIEN TENTANG PENUTUPAN KEDUDUKAN

 • Jika sebut harga berubah pada saat Klien memohon untuk memproses suatu pesanan, pelayan akan menawarkan harga Promosi/ Permintaan baru. Dalam keadaan ini, skrin “Sebut Harga Semula” dengan harga baru akan turut muncul. Untuk menerima harga baru yang ditawarkan, Klien harus klik butang “OK” di skrin dalam tempoh 3 saat.
 • Pesanan Klien untuk menutup kedudukan dianggap telah dilaksanakan dan kedudukan telah ditutup sebaik sahaja ia telah direkodkan dalam fail log pelayan yang berkenaan.

3.11 TAKRIFAN PESANAN TERMINAL DAGANGAN FXCITIZEN

 • Jenis Pesanan
  • “Henti Beli”- menganggap pembukaan kedudukan beli pada harga lebih tinggi daripada harga semasa pada saat penempatan pesanan.
  • “Henti Jual”- menganggap pembukaan kedudukan jual pada harga lebih rendah daripada harga semasa pada penempatan pesanan.
  • “Had Beli”- menganggap pembukaan kedudukan beli pada hargalebih rendah daripada harga semasa pada saat penempatan pesanan.
  • “Had Jual”- menganggap pembukaan kedudukan jual pada harga lebih tinggi daripada harga semasa pada saat penempatan pesanan.
 • Pesanan berikut boleh digunakan untuk menutup kedudukan:
  • “Henti Rugi”- Menganggap penutupan kedudukan yang dibuka sebelumnya pada harga yang kurang menguntungkan untuk Klien berbanding harga semasa pada saat pesanan ditempatkan.
  • “Ambil Untung”- Mengganggap penutupan kedudukan yang dibuka sebelumnya pada harga yang lebih menguntungkan untuk Klien berbanding dengan harga semasa pada saat pesanan ditempatkan (tetapkan 200 pip daripada harga yang dibuka, Klien dibenarkan untuk mengubahnya”.
 • Klien berhak mengubah atau mengeluarkan mana-mana pesanan belum selesai jika ia belum diaktifkan.

3.12. PELAKSANAAN PESANAN

 • Pesanan akan ditempatkan dalam barisan untuk dilaksanakan dalam keadaan berikut:
  • Pesanan Henti-Jual ditempatkan dalam barisan untuk dilaksanakan pada saat harga Promosi dalam aliran sebut harga menjadi lebih rendah atau setara dengan tahap pesanan.
  • Pesanan Henti-Jual ditempatkan dalam barisan untuk dilaksanakan pada saat harga Permintaan dalam aliran sebut harga melebihi atau setara dengan tahap pesanan.
  • Pesanah Had-Jual ditempatkan dalam barisan untuk dilaksanakan pada saat harga Promosi dalam aliran sebut harga melebihi atau setara dengan tahap pesanan.
  • Pesanan Had-Beli ditempatkan dalam barisan untuk dilaksanakan pada saat harga Permintaan dalam aliran sebut harga adalah lebih rendah atau setara dengan tahap pesanan.
  • Pesanan Ambil-Untung dilaksanakan semasa membeli kedudukan terbuka apabila harga Promosi dalam aliran sebut harga melebihi atau setara dengan tahap pesanan.
  • Pesanan Henti-Rugi dilaksanakan semasa membeli kedudukan terbuka apabila harga Promosi dalam aliran sebut harga jatuh di bawah atau setara dengan tahap pesanan.
  • Pesanan Ambil-Untung dilaksanakan semasa menjual kedudukan terbuka apabila harga Permintaan dalam aliran sebut harga jatuh di bawah atau setara dengan tahap pesanan.
  • Pesanan Henti-Rugi dilaksanakan semasa menjual kedudukan terbuka apabila harga Permintaan dalam aliran sebut harga melebihi atau setara dengan tahap pesanan.
 • Apabila jurang harga berlaku, pesanan akan dilaksanakan mengikut peraturan berikut:
  • Pesanan belum selesai iaitu apabila tahap terbuka dan Ambil-Untung telah mencapai jurang harga, pesanan harus dibatalkan dengan [batal/jurang] muncul sebagai komen.
  • Pesanan Ambil-Untung telah mencapai jurang harga, pesanan harus dilaksanakan pada harga pra-tetap.
  • Pesanan Henti-Rugi iaitu apabila tahap mencapai jurang harga, pesanan harus dilaksanakan pada harga pertama berikutan jurang dengan [sl/jurang] muncul sebagai komen.
  • Pesanan belum selesai Henti-Beli dan Henti-Jual harus dilaksanakan pada harga pertama berikutan jurang harga dengan [mula/jurang] muncul sebagai komen.
  • Pesanan belum selesai Had-Beli dan Had-Jual harus dilaksanakan pada harga pesanan yang ditetapkan dengan [mula/jurang] muncul sebagai komen. Dalam sesetengah keadaan, apabila jurang harga adalah kecil, pesanan mungkin dilaksanakan dengan terma biasa, mengikut harga pesanan yang telah ditetapkan.
 • Apabila pesanan belum selesai diterima untuk pelaksanaan dan saiz margin bebas tidak mencukupi untuk membuka kedudukan, pesanan belum sedia tersebut akan dipadamkan secara automatik dengan komen “dibatalkan oleh dealer”.

3.13 TEMPOH WAKTU TINDAKAN DAN MENEMPATKAN PESANAN, TETAPAN, TETAPAN PESANAN

 • Pesanan hanya boleh ditempatkan, dipadamkan atau diubah oleh Klien apabila berdagang untuk instrumen semasa telah dilaksanakan.
 • Apabila Klien menghantar pesanan untuk menempatkan pesanan belum selesai, maklumat berikut harus diberikan:
  • nama instrumen;
  • saiz kedudukan (isi padu);
  • jenis pesanan (Henti-Beli, Henti-Jual, Had-Beli, Had-Jual);
  • tahap harga yang pesanan harus ditetapakan pada.
 • Apabila pesanan belum selesai cuba untuk dilaksanakan, pelayan secara automatik akan memeriksa keadaan akaun dagangan untuk melihat sama ada margin bebas tersedia. Kedudukan baru akan memasuki senarai kedudukan dibuka; jumlah kedudukan klien akan dihitung semula termasuk margin bebas juga.
 • Dari segi keadaan pasaran biasa, pelayan melaksanakan pesanan mengikut harga yang ditetapkan. Kegelinciran harga minor mungkin berlaku disebabkan perubahan harga semasa pelaksanaan dan hanya baru terbaik mungkin diberikan.
 • Pesanan dianggap telah dilaksanakan sebaik sahaja ia telah direkodkan ke dalam fail log pelayan.
 • Pesanan yang ditutup tidak melebihi 2 minit boleh dibatalkan oleh Syarikat.
 • Syarikat berhak membatalkan kesemua pesanan yang disyaki menggunakan strategi terlarang seperti kependaman arbitraj, pengabaian sistem bonus, lindung nilai dengan broker lain, menggodam pelayan Syarikat, membuat keuntungan tidak jujur melalui bug dan kelemahan sistem.

3.14 PEMAKSAAN PENUTUPAN KEDUDUKAN

 • Apabila Tahap Margin akaun Klien kurang daripada 100%, Panggilan Margin akan berlaku. Syarikat berhak menutup kedudukan Klien walaupun ia tidak perlu berbuat demikian. Dealer menentukan sama ada untuk menutup kedudukan atau tidak.
 • Jika keadaan (Tahap Margin) akaun dagangan semasa kurang daripada 30%, Henti Keluar berlaku. Syarikat berhak memaksa penutupan kedudukan Klien tanpa sebarang notis.
 • Pelayan mengawal keadaan akaun semasa. Jika keadaan yang dijelaskan dalam perenggan 3.14.2 Perjanjian ini telah dilanggar, pelayan akan menjana pemaksaan kedudukan pesanan (Henti Keluar). Henti Keluar dilaksanakan mengikut harga pasaran. Penutupan kedudukan yang ditutup direkod dalam fail log pelayan sebagai “Henti Keluar”.
 • Jika keadaan yang dinyatakan di perenggan 3.14.2 Perjanjian ini dilanggar dan Klien mempunyai beberapa kedudukan terbuka, kedudukan dengan kerugian terapung terbanyak akan menjadi yang pertama untuk ditutup.
 • Dalam keadaan pasaran yang biasa, Syarikat menjamin bahawa selepas penutupan kedudukan terakhir akaun, baki dan aset margin sebanyak 0%-10% akan kekal, yang diperlukan untuk mengekalkan penutupan kedudukan terakhir yang dipaksa. Syarikat berhak memulihkan baki negatif akaun klien dengan dana dari akaun kedua klien jika baki menjadi negatif akibat pergerakan harga yang kuat (sebagai peraturan yang dijelaskan dalam perenggan 5.9).
 • Mungkin berlaku kelewatan dalam pelaksanaan automatik bagi penutupan pesanan semasa penutupan kedudukan digalakkan. Kelewatan ini boleh menjadi sebab penutupan kedudukan pada harga yang lebih baik berbanding harga pada saat digalakkan untuk menutup pesanan. Status akaun pada saat penutupan urus niaga melalui “Henti Keluar” akan ditonjolkan dalam komen pesanan yang memperlihat peratusan margin bebas, baki akaun dan tahap margin dinyatakan. Penutupan pesanan pada harga yang lebih menguntungkan untuk Klien berbanding tahap “Henti Keluar” tidak boleh dianggap sebagai alasan untuk membuat tuntutan bagi pihak Klien. Penutupan kedudukan pada harga yang kurang memanfaatkan Klien berbanding tahap “Henti Keluar” adalah sebab membuat tuntuntan bagi pihak Klien.
 • Syarikat berhak menutup kedudukan lindung nilai Klien dengan kerugian terbesar jika tahap margin adalah lebih kurang daripada 100%.

3.15 PERTIKAIAN ATAU PUJIAN

 • Jika terdapat sebarang isu berkenaan transaksi, klien harus menghantar emel ke [email protected] dalam tempoh hari bekerja dari tarikh isu bermula.

4.1 PENGELUARAN DANA DARIPADA AKAUN DAGANGAN PELANGGAN

 • Klien boleh mengeluarkan wang daripada akaunnya kepada sistem bayaran yang mana pengeluaran dalam kabinet pedagang adalah mungkin.
 • Dengan sistem bayaran elektronik, pengeluaran adalah mungkin untuk diproses hanya dengan sistem bayaran sama dengan butiran akaun sama (mata wang, nombor akaun) yang deposit telah dibuat. Jika akaun dagangan telah ditambahkan dana semula daripada beberapa sistem bayaran menggunakan dompet berbeza dan dalam mata wang berbeza, pengeluaran mesti dimohon pada dasar sementara.
 • Jika untuk apa-apa alasan klien mengubah butirannya dalam sistem bayaran, dia bertanggungjawab memaklumkan Syarikat dengan menghatar emel dengan lampiran salinan ID yang telah diimbas kepada jabatan Kewangan Syarikat. Jika tidak, Syarikat berhak menolak permohonan klien yang dibuat menggunakan butiran lain.
 • Pengeluaran akan diproses pada waktu yang dinyatakan iaitu berbeza mengikut setiap sistem bayaran. Namun, dalam sesetengah kes, kekangan masa mungkin ditingkatkan kepada 5 hari bekerja kecuali dalam kes yang diyatakan dalam fasa 9.1.4 dalam Perjanjian ini.

4.2 DEPOSIT DANA KE AKAUN DAGANGAN KLIEN BOLEH DILAKUKAN DENGAN MANA-MANA METOD YANG TERSEDIA DI LAMAN WEB SYARIKAT

 • Klien bersetuju jika terdapat kesilapan dalam perisian, kelewatan dalam deposit dana ke akaun dagangan adalah mungkin.
 • Syarikat wajib memasukkan jumlah kepada akaun dagangan Klien jika didapati terdapat kesilapan dalam perisian yang mengakibatkan kelewatan dalam deposit automatik dana, jika Klien dimaklumkan tentang kelewatan tersebut.

4.3 POLISI ANTI PENGUBAHAN WANG HARAM HARUS DIUTAMAKAN PELAKSANAANNYA BERBANDING AKTIVITI DEPOSIT DAN PENGELUARAN

 • Apabila berlaku kes perbalahan, Klien berhak memfailkan tuntutan dengan Syarikat. Tuntutan diterima dalam tempoh dua hari bekerja dari tarikh masalah bermula.
 • Tuntutan harus dalam bentuk mel elektronik (emel) dan dihantar kepada Jabatan Kewangan: [email protected] .Tuntutan yang dihantar dalam bentuk lain tidak akan dilayan.
 • Tuntutan Klien tidak akan mengambil lebih daripada 10 hari bekerja untuk diselesaikan oleh Syarikat. Jika tuntutan Klien dianggap adil, Syarikat akan menerimanya dan mendeposit dana ke akaun dagangan Klien dalam tempoh satu hari bekerja. FxCitizen mengikuti amalan pasaran dan polisi dalaman yang diterima umum bagi tuntutan yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.
 • Borang tuntutan Klien harus mengandungi:
  • Nama penuh;
  • Nombor akaun;
  • Tarikh dan waktu perbalahan berlaku;
  • Ticker atau pesanan kes perbalahan;
  • Penjelasan tuntuan, tanpa melibatkan emosi.
 • Syarikat berhak menolak tuntutan dalam keadaan demikian:
  • tuntutan tidak mengikuti terma poin 5.1, 5.2 dan 5.4;
  • tuntutan dibuat dengan kata-kata lucah dan/atau hinaan kepada Syarikat atau pegawainya;
  • tuntutan mengandungi ancaman kepada Syarikat atau pegawainya;
  • pelanggan mengancam untuk memburukkan reputasi Syarikat menggunakan media sosial dan sumber komuniti lain.
 • Syarikat berhak mempertimbangkan keputusan urus niaga Klien jika didapati terdapat kesilapan dalam pelayan yang akan mengakibatkan kelewatan dalam sebut harga atau memberi sebut harga bukan pasaran.
 • Syarikat menjamin bahawa mana-mana urus niaga yang dijalankan oleh Klien dengan sebut harga bukan pasaran (lonjakan) akan dipulihkan selepas mendapati kesilapan fakta prestasi yang melebihi perbezaan 6 pip dengan harga purata pasaran.
 • Jika terdapat keadaan kedudukan yang dikunci sepenuhnya, termasuk sistem yang dikunci tiga kali dan lain-lain, walaupun kesemua kedudukan akaun telah dikunci sepenuhnya, jumlah swap bagi kedudukan yang dikunci tidak sama dengan sifar. Syarikat dan Klien bertanggungjawab membetulkan swap disebabkan ketiadaan bahagian kedudukan yang tidak dikunci, jumlah swap boleh menjadi tidak positif atau negatif.
 • Perjanjian melarang penggunaan strategi yang berorientasikan pengekstrakan keuntungan dengan cara sengaja mewujudkan keadaan yang memperlihat akaun seseorang klien atau sekumpulan klien bertukar menjadi baki negatif, termasuk situasi apabila akaun dibuka dengan nama pemilik yang berbeza yang selalunya sebahagian daripada strategi dagangan. Jika penggunaan strategi dagangan tersebut telah didapati, Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan mana-mana keuntungan yang terhasil atau memindahkan baki untuk menanggung baki negatif.
 • Jika pada saat penutupan pasaran, jumlah kedudukan yang dibuka di akaun klien menandakan perubahan dalam jumlah keuntungan sebanyak 2% yang melebihi deposit dan sekiranya harga berubah sebanyak 1 pip (lebih daripada 20 lot bagi setiap deposit 1000 USD), Syarikat berhak membetulkan keputusan kewangan urus niaga berikut jika pasaran buka dengan jurang yang memperlihat jumlah yang berkadar dengan saiz jurang dalam pip.
 • Jika berlaku ketidakstabilan pasaran yang melampau disebabkan acara berita utama, jumlah Ambil Untung maksima yang dibenarkan bagi setiap dagangan adalah terhad kepada 200 pip dan terhad untuk jumlah keuntungan sebanyak 5,000USD sahaja.
 • Mana-mana strategi lindung nilai (dalaman, menggunakan akaun berbeza atau luaran) yang menyalahgunakan baki negatif daripada bonus atau jurang harga tidak dibenarkan sama sekali.
 • Jabatan Urusan Syarikat melaksanakan keputusan yang dipersetujui bagi tuntutan berkenaan pembukaan semula sesuatu kedudukan mengikut skim berikut: jika terdapat waktu yang banyak atau jurang harga dari saat berlakunya kesilapan dalam penutupan kedudukan berbanding pembukaan kedudukan, urus niaga boleh dibuka semula pada harga purata yang ditetapkan sama ada bagi tempoh antara kesilapan penutupan kedutukan dan membuat keputusan berkenaan pembukaan semulanya atau dalam tempoh sejam dari saat kesilapan dalam penutupan kedudukan dibuat. Pembukaan semula kedudukan adalah penempatan pesanan baru dengan isi padu sama seperti yang telah ditutup secara silap sebelum ini. Peraturan ini diguna sepenuhnya untuk pampasan kedudukan yang silap ditutup.
 • Syarikat berhak meminta Klien mengesahkan nama penuh identiti sebenarnya seperti yang dinyatakan di borang pendaftaran akaun dagangan. Klien boleh menerima permintaan pada bila-bila masa untuk menghantar salinan pasport elektronik atau salian yang disahkan (mengikut budi bicara Syarikat).
 • Jika selepas akaun dibuka, terdapat sebarang maklumat pendaftaran Klien (Nama Penuh, Alamat dan Nombor Telefon) yang telah diubah, Klien wajib memaklumkan Syarikat dengan permohonan untuk mengubah maklumat dengan menghantar emel ke [email protected].
 • Jika Klien tidak menerima permohonan untuk salinan dokumen yang telah diimbas, prosedur pengesahan akaun dagangan adalah tidak wajib. Namun, Klien boleh menghantar salinan pasportnya atau dokumen lain yang mengenal pasti keperibadiannya kepada perkhidmatan Klien Syarikat.
 • Klien bersetuju bahawa maklumat yang dihantar bagi tujuan pendaftaran akaun dagangan boleh digunakan oleh Syarikat dalam batasan usaha menentang pengubahan wang haram.

Matlamat memberitahu Klien tentang maklumat risiko berkenaan perdagangan pasaran kewangan adalah untuk memastikan Klien dimaklumkan dengan kerugian yang mungkin dialami dan berkait dengan jenis risiko berikut. Ia adalah mustahil untuk memberikan kesemua maklumat berkenaan risiko yang berpotensi disebabkan jumlah situasi yang mungkin berlaku adalah terlalu banyak. Pentafsiran terma dalam pemberitahuan ini adalah seiring dengan terma yang dijelaskan dalam perenggan Terma dan Syarat.

7.1 PENYELENGGARAAN TAHAP MARGIN

 • Apabila berurusan dengan operasi dagangan dengan istilah “Perdagangan margin”, kadar instrumen yang paling kecil juga boleh membawa pengaruh yang serius terhadap akaun dagangan Klien disebabkan akibat leveraj. Jika pasaran bergerak dalam arah yang bertentangan dengan kedudukan Klien, ia adalah mungkin untuk menampung kerugian pada kadar deposit awal atau mana-mana sumber tambahan yang dideposit untuk mengekalkan kedudukan terbuka. Klien bertanggungjawab sepenuhnya untuk risiko perakaunan, menggunakan sumber kewangan dan pemilihan strategi jualan yang mencukupi.
 • Ia amat digalakkan untuk mengekalkan Tahap Margin pada 500% dan untuk sentiasa menetapkan Henti Rugi untuk lindung nilai daripada kerugian yang mungkin dialami.

7.2 TURUN NAIK INSTRUMEN YANG TINGGI

 • Pelbagai jenis instrumen yang mempunyai julat perubahan harga harian yang signifikan yang bermakna mereka memilki keberangkalian tinggi untuk mendapat keuntungan dan kerugian dalam operasi dagangan.

7.3 RISIKO TEKNIKAL

 • Klien bertanggungjawab untuk risiko kerugian kewangan disebabkan oleh kegagalan maklumat, komunikasi, elektrikal dan lain-lain.
 • Apabila melaksanakan operasi dagangan dengan bantuan terminal Klien, Klien bersetuju bahawa risiko kerugian kewangan mungkin timbul nanti, seperti:
  1. Masalah bug di perkakasan dan perisian serta kualiti sambungan yang kurang baik di pihak Klien;
  2. Penggunaan peralatan yang tidak betul oleh Klien;
  3. Pemasangan tetapan khusus dalam terminal Klien yang tidak betul;
  4. Penggunaan versi perisian yang ketinggalan zaman;
  5. Klien tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam dan kekurangan masa untuk memahami arahan yang diberikan dalam “Panduan Pengguna Terminal Klien” dan juga di “Soalan Lazim”.

7.4 KEADAAN PASARAN BERBEZA DARIPADA KEADAAN BIASA

 • Klien menyetujui bahawa apabila keadaan pasaran berbeza daripada keadaan biasa, jumlah waktu yang diperlukan untuk memproses pesaran mungkin meningkat.

7.5 PLATFORM DAGANGAN

 • Klien bersetuju bahawa suatu pesanan/ permohonan akan diproses oleh pelayan satu demi satu tanpa mengira sama ada ia permohonan atau pesanan. Sebarang percubaan untuk menghantar permohonan atau pesanan baru akan ditolak. Bersama-sama dengan prosedur ini, skrin pesanan juga harus menunjukkan mesej “Aliran dagangan adalah sibuk”.
 • Klien mengaku bahawa satu-satunya sumber maklumat sebut harga yang boleh dipercayai adalah pelayan utama yang berurusan dengan Klien sebenar. Asas sebut harga terminal Klien tidak boleh dipercayai kerana terminal Klien adalah tidak stabil dan sambungan pelayan dan sebahagian daripada sebut harga mungkin hilang apabila berlaku pemutusan sambungan. Sebut harga mungkin tidak akan sampai ke terminal Klien maka ia tidak boleh membekalkan maklumat sebut harga yang boleh dipercayai.
 • Klien bersetuju bahawa tindakan menutup skrin penempatan/ pengubahan/ pembatalan pesanan atau penutupan skrin pembukaan/ penutupan kedudukan tidak akan membatalkan permohonan atau pesanan yang telah sampai kepada Dealer untuk diproses.
 • Klien menanggung risiko pelaksanaan operasi dagangan yang tidak dirancang, terutamanya apabila menghantar semula pesanan sebelum menerima keputusan pesanan sebelumnya daripada dealer.
 • Klien mengaku bahawa pengubahsuaian tahap pesanan belum selesai dan Henti Rugi dan/atau Ambil Untung pada masa yang sama, yang telah ditambah sejurus selepas pesanan telah dilaksanakan hanya akan diproses apabila pesanan tahap Henti Rugi dan/atau Ambil Untung telah diubah untuk kedudukan terbuka bagi pesanan tersebut.

7.6 KOMUNIKASI

 • Klien menanggung risiko kesemua kerugian kewangan yang diakibatkan oleh kelewatan dalam mesej dealer dan/ atau pelayan atau jika ia tidak diterima.
 • Klien mengaku bahawa mana-mana maklumat yang tidak disulitkan dan dihantar melalui emel adalah tidak selamat daripada akses yang tidak dibenarkan.
 • Klien bersetuju bahawa dealer mempunyai hak untuk memadamkan mesej yang tidak diterima oleh Klien melalui terminal dalaman emel klien dalam tempoh tiga hari biasa dari saat penghantaran mesej.
 • Klien bertanggungjawab untuk menyimpan maklumat sulit yang telah diterima oleh dealer. Klien juga menanggung risiko mana-mana kerugian kewangan yang mungkin diakibatkan oleh akses tidak dibenarkan oleh pihak ketiga terhadap akaun dagangan klien.

7.7 RISIKO BERKAITAN AKTIVITI PIHAK KETIGA YANG BEKERJASAMA ANTARA SYARIKAT DENGAN KLIEN

 • Klien menerima risiko yang berkaitan dengan kejatuhan sistem pembayaran. Jika mana-mana sistem bayaran elektronik telah dibubarkan, Syarikat akan menghapuskan dana yang dideposit menggunakan sistem bayaran tersebut daripada akaun dagangan Klien.
 • Klien menerima risiko yang berkaitan dengan kemasukan butiran bank yang silap semasa membuat permohonan pemindahan wayar dan bersetuju bahawa ia mungkin membawa kepada pembayaran balik, pengenaan komisen berganda dan risiko lain yang berkait rapat dengan pembayaran balik dan pemindahan wayar berulang.
 • Klien menerima sebarang risiko yang berkaitan dengan penggunaan data peribadinya yang tidak dibenarkan untuk mengakses sistem bayaran dan juga berkait dengan penggunaan kad kredit oleh individu yang membuang data mencukupi yang diakibatkan oleh kecuaian klien.
 • Untuk memastikan Syarikat mampu menghubungi Klien, beberapa pilihan berikut mungkin digunakan:
  • Mel dalaman platform dagangan;
  • Mel elektronik;
  • Faks;
  • Telefon;
  • Pos;
  • Bahagian pengumuman “Berita Syarikat” di laman web Syarikat.

  Syarikat akan beroperasi dengan maklumat yang dibekalkan oleh Klien semasa membuka akaun. Bagi tujuan berikut, Klien wajib memberitahu Syarikat jika terdapat sebarang perubahan dalam maklumat hubungan.

 • Kesemua mel (dokumen, periklanan, notis, pengesahan, rekod dll) dianggap telah diterima oleh Klien:
  • Sejam selepas dihantar melalui emel;
  • Sejurus selepas dihantar melalui mel dalaman platform dagangan;
  • Sejurus selepas difaks;
  • Sejurus selepas perbualan telefon tamat;
  • 7 hari biasa selepas dihantar melalui perkhidmatan pos;
  • Sejurus selepas pengumuman dibuat di bahagian “Berita Syarikat”.
 • Klien menerima emel setiap hari dengan kesemua laporan berkenaan setiap operasi perdagangan.

9.1 TERMA UMUM

 • Klien menjamin perkara berikut:
  • Bertanggungjawab untuk kerahsiaan log masuk dan kata laluannya;
  • Bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya bagi segala tindakan yang timbul daripada log masuk dan penggunaan kata laluan;
  • Bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya bagi segala tindakan termasuk urus niaga pasaran kewangan;
  • Bersetuju bahawa Syarikat mungkin merakamkan rundingan lisan dan perbualan telefon dengan Klien untuk tujuan pengesahan.
 • Syarikat menjamin bahawa kesemua maklumat yang dibekalkan oleh Klien untuk tujuan pendaftaran adalah sulit dan selamat. Jika terdapat kes pendedahan, kesemua kelanggaran akan ditangani menurut Perjanjian ini.
 • Klien bersetuju bahawa Syarikat atau mana-mana pihak ketiga yang terlibat dalam pembekalan Perkhidmatan kepada Klien tidak mempunyai tanggungjawab terhadap sebarang kesilapan telefon atau Internet, peraturan pengurusan, penyemakan semula atau mana-mana kejadian dan keadaan yang tidak bergantung kepada Syarikat atau pembekal sumber maklumat atau mana-mana pihak ketiga lain yang terlibat dalam membekalkan perkhidmatan kepada Klien.
 • Klien bersetuju bahawa jika Syarikat mempunyai alasan untuk menganggap akaun dagangan klien digunakan untuk pengubahan wang haram atau klien menyembunyikan atau membekalkan maklumat pendaftaran palsu dan sekiranya Syarikat mempunyai alasan untuk mengganggap bahawa kesemua operasi dagangan telah dilaksanakan dengan melanggar perjanjian maka Syarikat berhak menghentikan kesemua operasi dalam akaun dagangan klien untuk pemeriksaan (pengesahan data pendaftaran, pengenalpastian identiti klien, memeriksa sejarah deposit dana dll) sehingga keadaan telah dikenal pasti.

10.1 TERMA UMUM

 • Perjanjian ini akan berkuat kuasa sebaik sahaja Klien menandatanganinya.
 • Perjanjian ini boleh ditamatkan jika:
  • Salah satu daripada dua pihak memberitahu pihak lain mengenai kerelaannya untuk menamatkan Perjanjian ini: – Jika dalam situasi kesemua sumber wang telah dikeluarkan daripada akaun Klien, Perjanjian ini akan ditamatkan. – Jika Klien melanggar terma atau syarat Perjanjian ini, Syarikat berhak menamatkan Perjanjian secara unilateral, memaklumkan Klien tentang sebab penamatan perjanjian dan mengembalikan semula wang Klien pada saat penamatan.
  • Jika Syarikat menamatkan aktiviti yang dikawal selia oleh Perjanjian ini – Syarikat memberi notis kepada Klien sebulan sebelum penamatan. – Syarikat membayar balik baki wang Klien yang terdapat pada saat penamatan dari akaun dagangannya.
  • Jika dalam kes kematian Klien: – Hak untuk mengeluarkan wang dari akaun Klien akan diwarisi oleh saudara-mara mengikut garis panduan atau wasiatnya. – Kegunaan akaun dagangan Klien dan hak operasi pasaran kewangan tidak boleh diwarisi.
 • Klien bersetuju bahawa Syarikat mempunyai hak untuk menghentikan seketika atau mengehadkan akses Klien kepada Perkhidmatan Syarikat sepenuhnya/ sebahagian tanpa sebarang notis jika kewangan akaun dagangan Klien tidak mencukupi. Dalam keadaan ini, Perjanjian ini dianggap telah ditamatkan pada saat perkhidmatan Klien ditamatkan.