COMPANY PROFILE

Company News

Important: Local Deposit Rate Adjustment for Malaysia Region

23 January 2017, Monday

Dear Clients,

This is to inform that effective from 1st February 2017 onwards, the Deposit rate for Malaysian Local Deposit will be increased to RM4.4 per USD.

For Withdrawal, 3 Scenarios may occur (withdrawal rate is always fix with the deposit rate that you made)

[1] Account that initially had Zero balance and had make deposit with new rate eventually withdraw with the rate of RM4.2 per USD

[2] Account with balance but never make deposit with new rate will be pai Read in Full...

Important: Local Deposit Rate Adjustment for Malaysia Region (BM)

23 January 2017, Monday

Para Pelanggan

Dimaklumkan bahawa bermula dari 1hb Februari 2017 nanti, kadar Depositbagi negara Malaysia akan dinaikkan kepada RM4.4 /USD

Bagi kadar Pengeluaran, terdapat 3 senario yang ditetapkan:

[1]Akaun yang tiada baki, dan deposit dengan kadar baru akan sentiasa dibayar dengan kadar RM4.2 /USD

[2]Akaun yang mempunyai baki tetapi tidak pernah deposit dengan kadar baru akan dibayar dengan kadar lama RM3.8 /USD atau RM3.3 / USD mengikuti kadar deposit yang dibua Read in Full...